About us • Mediacenter Jönköpings län

 • Kommunalförbundet Mediacenter är en länsorganisation vars uppdrag är att samordna och ge service åt Jönköpings läns kommuner och externa parter inom områdena media, IT, teknik och pedagogik. Detta innebär bland mycket annat att:

  Vi köper upphovsrätter till film, lånar ut, kopierar och distribuerar film till kommunerna, i huvudsak för användning i skolan. Film distribueras i dagsläget på VHS, DVD och via streaming över nätverk/internet

  Vi upphandlar, säljer, installerar och servar elektronik (t ex kameror, projektorer, TV, interaktiva system, ljudanläggningar) åt kommunal verksamhet. Försäljning sker båda via telefon, mejl och webbshop

  Vi driver projekt, utbildning och webbplatser för pedagogisk utveckling i länet
  Medlemmar i Mediacenter är samtliga förvaltningar och skolor i Jönköpings läns 13 kommuner samt Motala kommun och Hylte kommun anslutna genom avtal.
  Endast medlemmar och avtalspartners äger rätt att utnyttja servicen från Mediacenter.

 •  www.mcenter.se
 •  organisation@mcenter.se
 •  036-199580